BMI beregner - Udregn dit Body Mass Index med FYSIQ

BMI beregning

Har du brug for en BMI beregner til at udregne dine tal i forhold til overvægt eller undervægt? Eller fordi du skal bruge det i forbindelse med lægebesøg eller en opgave? Hos FYSIQ hjælper vi dig gerne med at udregne dit Body Mass Index.

Hvad er Body Mass Index?

Body Mass Index, også oversat til dansk som kropsmasseindeks, er et indeks, som inddeler kropsmasser i katerogier, og angiver, hvorvidt man er undervægtig, normalvægtig, overvægtig eller svært overvægtig.

Dette skal give en indikation af, om du er sund, helt generelt set, eller om du bør tabe dig eller tage sund vægt på. Læs meget mere om, hvordan BMI beregnes herunder.

BMI beregner

Skal du lave en BMI beregning, kan du med fordel selv gå i gang med at udregne dette. Det er nemlig ganske simpelt. Indsæt blot dine værdier i følgende ligning, og så har du dit BMI-tal:


BMI  =  Vægt i kg x Højde i cm²  =  Vægt i kg x (højde x højde i cm)


Det tal du får, kan matches med det indeks, som er lavet til vurdering af din kropsmæssige sundhed.

Der har ofte været en del skepsis omkring denne type af beregner, da din BMI beregning ikke skelner mellem muskler og fedt. Derfor kan du godt være sund af statur, men have et Body Mass Index, der svarer til en overvægtig persons. Desuden er tallene også ofte forskellige mellem mænd og kvinder.

BMI indeksets tolkninger

Efter brug af BMI beregner vil du ende op med et tal, som du kan sammenligne med indeksets kategorier, som går som oplyst herunder:

  • BMI under 18,5: Undervægtig
  • BMI på 18,5 til 24,9: Normalvægtig
  • BMI på 25 til 29,9: Overvægtig
  • BMI på 30 til 34,5: Fedme
  • BMI på 35 til 39,9: Svær fedme
  • BMI over 40: Ekstremt ovevægtig

Anvendte kilder