Hvad er normal BMI for ældre? - Body Mass Index for +65 år

BMI-ældre

Er du blandt aldersgruppen +65 år, og vil du gerne vide, om du har det, der kan defineres som en ‘sund’ krop, baseret på dit BMI-tal? Så læs med her, hvor vi har samlet al den viden, du behøver.

Find vores BMI beregner her, hvis du vil kende dit BMI-tal.

Hvad er normal BMI for ældre?

Hvad er normal BMI for ældre? Faktisk er der ingen forskel på, om du er 25 år eller 65 år. Body Mass Index dækker over alle voksne. Derfor ligger normal BMI for ældre på mellem 18,5 og 25 på indekset.

Det vil sige, at ligger dit BMI-tal inden for disse værdier, så har du en normal og ‘sund’ krop for ældre, baseret på teorien.

Ligger dine værdier over 25, vil du betragtes som overvægtigt, og ligger den under, vil du være i kategorien ‘undervægtig’. For ældre er det vigtigt at holde sig sund, og derfor er god kost og motion også vigtigt.

Find dit BMI-tal

Kender du ikke i forvejen dit BMI-tal, eller er du nysgerrig på, hvordan normalværdien ser ud, så kan du nemt selv regne det ud. Du kan med fordel bruge vores BMI udregner, som du finder et link til ovenfor, men du kan også selv lave regnestykket, således: 

BMI  =  Vægt i kg x Højde i cm²  =  Vægt i kg x (højde x højde i cm)

Se tolkningen af BMI-værdierne i tolkningerne af indekset nedenfor, hvor du også kan se, om du ligger inden for normal BMI, over eller under.

Sådan tolkes BMI indekset

Nedenfor finder du en oversigt over tolkningskategorierne for Body Mass Index. Heri finder du den kategori, som du ligger inden for. Se om du har en normal BMI for ældre.

  • BMI under 18,5: Undervægtig
  • BMI på 18,5 til 24,9: Normalvægtig
  • BMI på 25 til 29,9: Overvægtig
  • BMI på 30 til 34,5: Fedme
  • BMI på 35 til 39,9: Svær fedme
  • BMI over 40: Ekstremt overvægtig

Omvendt brug af beregneren

Det er muligt at søge svar på sin sundhed og kropsstørrelse gennem udregning af sit Body Mass Index på flere forskellige måder. Du kan enten finde ud af, hvad din BMI er, eller du kan omvendt finde ud af, baseret på din BMI, hvordan din vægt bør være.

Denne omvendte udregning kan give en indikation på, hvor du bør bevæge dig hen, hvis du eksempelvis træner med et formål om at ramme skalaens: normalvægtig. Du udregner dermed din idealvægt baseret på din BMI og din højde.

Benytter du derfor en BMI beregner med alder og højde, kan du finde frem til, om dine mål for vægtabet er realistiske, eller om du skal tilstræbe et andet trin på skalaen.

Anvendte kilder