Behandling af sportsfolk

I FYSIQ Sport vil du ved en idrætsfysioterapeutisk undersøgelse få afdækket, hvilken struktur i kroppen der er stresset/skadet eller gået i stykker. Hvis der er mistanke om en alvorlig vævstilstand, aktiveres vores idrætsmedicinske netværk, så vi får dig til den rigtige specialist hurtigst muligt -privat som offentligt.

Undersøgelse

I en undersøgelse vil vi afdække alle de interne (inde i kroppen) og eksterne (træningsremedier og trænings-) forhold, der spiller ind i forhold til den tilstand du er i. Sidst men ikke mindst forholder vi os til, hvilke arbejdskrav du skal tilbage til i din sport. Dette for at kende målet for din genoptræning. Når alle forhold er afdækket, opstiller vi fælles mål og planer for dit genoptræningsforløb.

Behandling

I FYSIQ Sport har vi en aktiv tilgang til et genoptræningsforhold. Varig bedring er vores primære fokus. Alligevel er der ofte en fase (smertefase) eller en tilstand (nedsat bevægelighed/spændte muskler), der med fordel kan behandles med manuel tilgange. Alt efter behov tilrettelægges kvalitativ manuel behandling.

Genoptræning

Langt de fleste idrætsskader dækker over fysiske tilstande der kræver en forbedret fysik, så arbejdskapacitet matcher arbejdskrav. Når vi fra undersøgelsen har afdækket netop disse forhold, er opskriften på succes klar; konsekvent genoptræning, hvor der er fokus på korrekt træningsniveau, kvalitet i udførelse, tilstrækkelig intensitet samt hurtig progression i genoptræningen.

Denne genoptræning kan foregå 1:1, på små superviserede træningshold, specialiserede regionshold (skulder, knæ, ankel osv.), og den kan finde sted fra en til flere gange per uge.

Genoptræning hos FYSIQ

Klar til sport

I FYSIQ Sport er vi førende til at afdække, hvilke arbejdskrav der stilles i de forskellige idrætsgrene. Vi ved, hvornår man skal opnå forskellige fysiske krav set i forhold til de enkelte idrætsskader. Derfor er det for os en selvfølge, at vi løbende igennem et genoptræningsforløb tester for at se om din plan forløber planmæssigt, og at du er klar til næste genoptræningsniveau.

Dette betyder også, at vi i sidste ende klarmelder dig til træning/kamp/konkurrence, fordi vi i tests kan se, at du er fysisk klar – og ikke fordi du/vi/din træner/forældre ønsker det. Dette ved vi i FYSIQ Sport, er vejen frem for sikker og varig retur til din idræt med så lille risiko for tilbagefald som mulig.

FYSIQ planen

Her er planen

1. Tilmeld dig

Mød op i dit lokale FYSIQ-center og bliv meldt ind.

2. Start træningen

Start din træning og aktive livsstil.

3. Nyd din nye hverdag

Start din træning og aktive livsstil.

Skadesforbyggelse

I FYSIQ Sport er vi bevidste om, at den største risiko for skade er, at man har haft den før! Derfor afslutter vi alle genoptræningsforløb med information om, hvad det forudsætter at vedligeholde de vundne arbejdskrav og dermed minimere risikoen for ny skade.

Skadesforbyggelse

Få energi

Kom i form

Hav det sjovt