BMI børn - Beregn om dit barn ligger inden for normal

Beregn BMI for børn med FYSIQs Body Mass Index beregner. Find ud af, om dit barn har en normal værdi på skalaen eller ligger i yderkanterne. Vores skema angiver værdierne, så du nemt kan skabe dig et overblik

Sådan beregner du BMI for børn

Ligesom for voksne, er det ganske nemt at udregne BMI for børn. Dette gøres nemt ved hjælp af vores BMI beregner, som du finder her, eller ved at anvende denne formel til selv at udregne manuelt:

BMI = Vægt i kg / højde i meter² = Vægt i kg / (højde x højde i meter)

Værdien, du får ud af denne beregning, vil angive, hvor i indekset eller på skalaen, dit barn er placeret. Det er værd at bemærke, at der forskel på, om der er tale om helt små børn mellem 2 og 5 år, eller om det er unge op til 16 år, man beregner Body Mass Index for, da værdierne har forskellige værdier for normal vægt.

Se vores skema nedenfor for at blive klogere på, hvad en normal BMI for børn er.

  • <18.5: Undervægtig
  • 18.5-25: Normalvægtig
  • 25-30: Overvægtig
  • >30: Svært overvægtig

Eksempel på BMI børn

Tager vi udgangspunkt i en dreng på 8 år med en vægt på 17 kg. og en højde på 125, vil hans BMI udregnes således:

BMI = 27 / 1,25² = 27 / (1,25 x 1,25) = 17,3

Drengen vil således have et Body Mass Index på 17,3, som for børn i denne alder, er helt normalt.

Hvorfor er der forskel på børn og voksne?

Det giver sig selv, at værdien hos voksne, ligger langt højere, end den gør hos børn. Derfor er man også nødt til at regulere normalen.
 
En normal BMI for voksne vil ligge på mellem 18,5 og 25, da dette afspejler den gennemsnitlige vægt for et voksent menneske. Omvendt vil normalvægten for et mindre barn på 3 år ligge på værdier mellem 14,6 og 17,6.
 
Bliv klogere på normal BMI for ældre,og find vores BMI skala for voksne her.