Patientinformation

Hvis uheldet sker

Vi oplever meget sjældent at noget går galt i forbindelse med behandlingen. Skulle det usandsynlige ske, kan du nedenfor finde hjælp til at anmelde utilsigtede hændelser og søge patient erstatning.

Du har, som patient, i øvrigt altid ret til aktindsigt i egen journal

Inden første konsultation

Inden din første konsultation får du tilsendt et oplysningsskema via email, som du bedes svare på. Her kan du fortælle din historie om hvordan skaden er sket, samt hvordan den påvirker dig i dagligdagen.

Når du har udfyldt oplysningensskemaet er vi godt forberedt til din første konsultation og kan dermed bruge tiden mere effektivt.

Husk at medbringe et håndklæde til at ligge på.

Oplysningsskema-FYSIQ

Utilsigtet hændelse

Hvis noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der eksempelvis er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Har du oplevet en utilsigtet hændelse? Download folderen og få information om hvad du skal gøre.

Patienterstatning

Alle, der bliver behandlet eller køber medicin i Danmark, er dækket af Patienterstatningen og kan søge erstatning.

Al sundhedsfaglig behandling og medicinering er dækket, uanset hvor behandlingen er foregået. Det har heller ingen betydning, om behandlingen er sket på en offentlig eller privat institution.

Har du fået en skade i forbindelse med behandling? Download folderen og få information om hvad du skal gøre.