KOL hold

Holdet henvender sig til: Personer med middelsvær nedsat lungefunktion

Formål: At forbedre livskvaliteten og øge funktionsniveauet så inaktivitet forhindres.

Dokumentation for effekt: Der er lavet mange forsøg med træning på KOL patienter over hele verden og der er påvist meget god effekt på gangdistance og muskeludholdenhed, bedre livskvalitet og nedsat dyspnø efter 7 ugers træning 2 gange om ugen.

Indhold: Opvarmning af hele kroppens led og muskler, konditionstræning, styrketræning af de store muskelgrupper, træning i respirationsteknikker, udspænding og balance. Derudover instrueres der individuelt om træning mod de øvrige lidelser, den enkelte måtte have.

Antal træningsdage: 2 gange om ugen af 50 minutter

For at deltage: Der foretages en grundig snak og undersøgelse før man kommer på holdet. Der udføres en konditionstest (Shuttel Walk) og/eller en Senior Fitness Test . Der måles på iltmætning, puls, blodtryk og fedtprocent.

Ansvarlig Fysioterapeut: Simon Vejleskov, FYSIQ Kastrup.

Praktiske informationer: Kom i tøj, der er til at bevæge sig i, medbring en flaske vand og indendørs sko.

Info til fag personer: Holdtræningen i FYSIQ følger sundhedsstyrelsens “Håndbog for fysisk træning”. Træningen på konditionen er på moderat niveau (Borg 13) og muskeludholdenheden trænes dynamisk.

Der undervises i respirationsteknikker fra lungeforeningens materiale, ligesom Shuttle Walk bip test udføres idet den er mest valid i forhold til KOL patienten.