Hvor lang tid tager det at uddanne sig til fysioterapeut?

Crossack squat

Hvor langt tid tager det at uddanne sig til fysioterapeut? Er det din drøm at studere fysioterapi, er det naturligvis rart at have alle informationerne på plads, inden man søger ind. Læs herunder alt det, du bør vide om uddannelsen.

Hvor lang tid tager det at uddanne sig til fysioterapeut?

Fysioterapeutuddannelsen varer samlet set 3 ½ år, altså 7 semestre, at gennemføre. Hertil hører 28-34 ugers praktikperiode, hvori du vil lære helt praktisk om fysioterapien og udføre behandling på reelle patienter, samt teoriundervisning, som indebærer både projektarbejde, forelæsninger og holdundervisning med træning af færdigheder.

Undervisningen omfatter både sundhedsvidenskabelige, naturvidenskabelige, humanistiske, samt samfundsvidenskabelige fag, der alle er med til at skabe en teoretisk og praktisk forståelse for faget.

Her kan du uddanne dig til fysioterapeut

Du kan uddanne dig til fysioterapeut, med en professionsbachelor i fysioterapi, flere forskellige steder i landet. Herunder i København, Esbjerg, Aalborg og Århus.

Find herunder de forskellige uddannelsessteder:


Der findes således muligheder for at uddanne sig til fysioterapeut flere forskellige steder i landet, og det tager lige lang tid at gennemgøre uddannelsen, på alle uddannelsessteder.

Jobmuligheder og karriere

Jobmulighederne for en nyuddannet fysioterapeut er gode. Der er nemlig en meget lav ledighedsprocent, og op måde 97% er i job inden for det første år efter endt uddannelse.

Derfor tager det ikke lang til efter man har uddannet sig til fysioterapeut, før man kan komme ud og arbejde praktisk med det og få masser af erfaringer i faget.

Du kan, som professionsbachelor i fysioterapi arbejde på både:

  • Klinikker, private som offentlige
  • Hospitaler
  • Psykiatriske centre
  • Specialskoler og -børnehaver
  • Kommunale rehabiliterings- og sundhedscentre
  • Plejehjem og alderdomscentre