Vederlagsfri fysioterapi

Hvem kan få vederlagsfri fysioterapi?

I FYSIQ tilbyder vi vederlagsfri fysioterapi på klinikkerne Kastrup, Tårnby, Ørestad og Dragør. Dette tilbud er gældende for personer, der opfylder følgende kriterier:

Hvis du har et svært fysisk handicap

Hvis din tilstand er varig

Din diagnose er omfattet af diagnoselisten

Der er undtagelse for svært fysisk handicap, hvis man har en funktionsnedsættelse som følge af en diagnose, som er klassificeret som en progressiv sygdom.

Vederlagsfri fysioterapi kræver en lægehenvisning. Behandlingen vil oftest være aktiv med fokus på at forbedre/vedligeholde funktionsniveauet. Træningen kan være som superviseret træning i maskiner, på hold eller i bassin.

Test af træningseffekten

FYSIQ er førende inden for testning af patienter. Er man tilknyttet en FysioDanmark klinik, vil man 3 gange om året blive testet med en lang række forskellige funktionstest.

Resultatet af testen giver fysioterapeuten mulighed for, at justere og optimere træningen samt sikre, at der trænes med det rigtige niveau. Test resultaterne bearbejdes anonymt mellem de 60 FysioDanmark klinikker, så kvaliteten dokumenteres og sikres landsdækkende.

Følgende diagnoser er dækket af vederlagsfri fysioterapi ordningen

 • Neurologiske sygdomme (medfødte eller arvelige)
 • Spastisk lammelse (cerebral parese)
 • Rygmarvsbrok (spina bifida)
 • Infantil hydrocephalus
 • Tuberøs sklerose
 • Neurofibromatosis Recklinghausen
 • Hereditære ataksier og paraplegier, herunder Friedrichs ataksi
 • Chorea Huntington
 • Hereditære neuropatier
 • Muskeldystrofi og andre medfødte eller arvelige muskelsygdomme
 • Primær dystoni
 • Andre medfødte eller arvelige sygdomme med motoriske handikap som f.eks. adreno-leukodystrofi, Spielmeyer-Vogts syndrom, familiær amyloidose.