Parkinson projektet i Dragør 2022/2023

Vi søger borgere, der gerne vil deltage i vores projekt. Det er parkinsonforeningen Amagerland, der i samarbejde med FYSIQ Dragør står for at rekruttere til projektet og skaber den første kontakt.

Er du interesseret, er du derfor velkommen til at kontakte Parkinsonforeningen Amagerland eller FYSIQ Dragør for mere info. Se nedenfor.

Projektet startes op i uge 48, mandag d. 28 november med fitness i FYSIQ.

Fitness vil i hele perioden være mandag kl. 13.00 – 13.50. 

Onsdag d. 30 november er første dag med mindfulness undervisning.

Formål

Formålet med projektet er at inddrage 5 fokusområder i rammerne omkring parkinsonramte borgere. Rammerne skal synliggøre de redskaber, der er tilgængelige, når man bliver ramt af parkinson og søger mulige løsninger.

Forløbet forklaret

Projektet vil bygge på disse 5 redskaber:  fysisk træning, mindfulness, hjælpemidler, diætist og logopæd med det formål at hjælpe den parkinsonramte borger bedst muligt til at bibeholde sin mobilitet, sit funktionsniveau og sin livskvalitet.

Vi vil I projektet have fokus på at borgerne selv får mulighed for arbejde med redskaberne og selv kan tage kontakt til fokusområderne via kontaktpersoner eller relevante foreninger.

Det er vores ønske at projektet munder ud i en konstruktion af relevante rammer der skal tilbydes parkinsonramte borger fremadrettet så de bliver hjulpet bedst muligt og fremadrettet kan bibeholde en god funktionsevne, mobilitet og livskvalitet.

Projektet er bygget op omkring en start ramme og en evaluering til slut i forløbet. Fitness og Mindfulness forløber 1 gang om ugen i hele perioden. Der vil være en gennemgående underviser der følger hele forløbet. Forløbet indeholder fælles undervisning samt øvelser til hjemmebrug som introduceres undervejs.

Til slut i forløbet vil vi for fitness vedkommende lave et oplæg med hjemmeøvelser i forskellige sværhedsgrader. Undervisningen foregår i FYSIQ Dragør.For Logopæd og Diætist vil der være 2 x 2 timer fordelt med 2 timer i starten af forløbet og 2 timer i slutningen af forløbet.

Det er vores ide at der for Logopæd og Diætist delen skabes en kontakt omkring de generelle rammer for at hjælpe parkinson ramte borgere samt individuelle forslag til hjælp og selvhjælp. Vi vil gerne skabe rammerne for kontakt, rådgivning og ansøgningsprocesser. Denne undervisning foregår i aktivitetshuset Wiedergården.

I et forløb med parkinson vil der med tiden kunne være et behov for hjælpemidler af forskellige art for at opretholde funktionsniveauet og mobiliteten. Gennem et samarbejde mellem Dragør og Tårnby kommune kommer der et oplæg omkring personlige hjælpemidler, hjælpemidler til hjemmet, kontaktinformationer, mulighed for rådgivning, samt ansøgningsprocesser.

Koordinatore i projektet

Lars Dyhring Kristensen (Daglig leder i FYSIQ Dragør)

Per Hard Poulsen (Parkinsonramt og kontakt til Amagerland parkinsonforening)

Henrik Povl Eriksen (Centerchef Dragør kommune, center for Sundhed, Pleje og rehabilitering)

Mia Vinterby (Koordinator til Dragør kommune)

Undervisere i projektet

Julie Andersen (Fitness/træning)

Maja Folkenberg (Mindfulness)

Jesper Nielsen (Hjælpemidler)

Astrid Thybo (Logopæd)

Sofie B. Seirup (Diætist)

For spørgsmål og tilmelding

FYSIQ Dragør

Tlf: 32 52 35 61

 

Amagerland Parkinsonforening

Tlf: 31 61 10 22