Vibe Emilie Roose

Fysioterapeut


Videreuddannelse:

Neurofysioterapi, Børnefysioterapi, Ergonomi

Kursusaktivitet:

Fysioterapi til neurologiske patienter. Sansemotorisk træning af børn. Balance testning og træning. Akupunktur. Ledmobilisering. Dynamisk Stabilitet. Tegnsprog. Håndtering af blinde og svagtsynede. Ergonomi, forflytning og forebyggende arbejde

Fagligt Team:

Neurologi, Børn

Undervisningserfaring:

APV, ergonomi og forebyggelse i kontorbranchen. Forflytninger samt anvendelse af hjælpemidler til plejepersonale i sundhedssektoren. Tumlastik og Specialhold for børn

Fysioterapeutiske hold:

Neurologi

Egne idrætsaktiviteter:

Capoeira, brasiliansk kampkunst. Siden 2001 haft egne børne og -voksenhold, samt undervist til workshops i ind- og udland