Inge Tornkjær

Daglig leder i FYSIQ Femøren og holdinstruktør i FYSIQ Kastrup