Fritz Feichtinger

Holdinstruktør i FYSIQ Kastrup og FYSIQ Tårnby