Nakke hold

Få en stærk nakke - start på nakke hold

Holdet henvender sig til: Patienter med nakkeproblemer af forskellige grunde. Du kan
 komme på holdet, hvis du har problemer med nakken efter ulykke, eller hvis du har haft korte- eller 
langvarige nakkesmerter.

Formål: At genskabe normal bevægelse, nedsætte smerte og øge
muskelfunktionen for på den måde, at øge funktionsniveauet.

Dokumentation for effekt: Der er god evidens (videnskabelig dokumentation) for, at genoptræning med de metoder vi bruger er med til at nedsætte nakkesmerter og forebygge risiko for tilbagefald.

Indhold: Der trænes på hold i ca. 55 min inklusiv selvtræning. Den
specifikke træning fokuserer på neuromuskulær træning (denne 
del af træning foregår på måtter). Desuden arbejdes der med øvelser, laser og forskellige balancepuder. Træningen sluttes af med
styrketræning med lette håndvægte. Der indarbejdes korrekte bevægemønstre ved alle øvelser.

Antal træningsdage: 1 til 2 gange holdtræning om ugen, desuden træning i FYSIQ efter anvisning fra din fysioterapeut og evt. hjemmeøvelser.

For at deltage: Du skal være grundigt udredt af en fysioterapeut og instrueret i de grundlæggende principper for neuromuskulær træning.

Ansvarlig Fysioterapeut: Tina Petersen FYSIQ Tårnby