Forsøgspersoner søges

Mænd og kvinder med symptomgivende slidgigt i ét knæled søges til træningsprojekt

Forsøgspersoner søges

Formålet

Formålet med projektet er at undersøge effekten af to forskellige fysioterapeutiske genoptræningsformer på ledsmerter og muskelfunktion.

Om projektet

Inkludering i projektet vil blive foretaget af en reumatologisk speciallæge der vil undersøge om du opfylder de kriterier der er opstillet for at kunne blive inkluderet i projektet.


Alle inkluderede forsøgspersoner vil blive tilfældig inddelt i to forskellige træningsgrupper, enten GLA:D (Godt Liv med Artrose i Danmark) eller lav-belastning okklusionstræning (såkaldt BFR-træning). GLA:D- træningen består af et cirkeltræningsprogram med 5 træningsstationer. Hver træningsstation omfatter 2-6 øvelser, som udføres alt efter dit smerte- og funktionsniveau. BFR-træningen udføres ved at montere en blodtrykslignende manchet øverst på låret af det ben der træner. Træningen udføres i en benpres maskine og en knæ-stræk maskine med en belastning svarende til 30% af den maksimale belastning der kan løftes én gang uden manchetten. Formålet med manchetten er at begrænse ilttilførslen til musklen hvilket accelererer graden af udmattelse. Det har i andre patientgrupper vist sig at have en betydelig positiv effekt. Der er ikke tidligere fundet komplikationer ved denne type træning.

Selve træningen

Træningsperioden varer i alt 12 uger med 2 ugentlige træningspas. GLA:D-træningen vil foregå på udvalgte fysioterapi klinikker i Region Hovedstaden, herunder FYSIQ. GLA:D-træningsgruppen vil gennemgå et fuldt 8 ugers GLA:D-forløb, hvor man deltager på superviseret holdtræning med uddannede fysioterapeutiske GLA:D- instruktører. Du vil efterfølgende fortsætte den superviserede holdtræning i yderligere 4 uger (i alt 12 uger). Hver holdtræning varer ca. 1 time. BFR-træningen vil foregå på idrætsfysioterapeutisk afsnit, Bispebjerg Hospital, hvor man vil blive trænet af BFR-erfarne træningsterapeuter. Hver træningssession varer ca. 45 min.

Inden træningsforløbet starter vil du blive testet på et antal forskellige parametre. Testning går på smerte-, funktions- og muskelfunktionsniveau. Dit smerteniveau undersøges med spørgeskemaer og et smertemålingsapparat. Dit funktionsniveau måles med forskellige funktionelle tests. Din muskelfunktion måles i et laboratorie med forskellige styrke- og kraftmålingsmaskiner. Din muskelmasse måles ved hjælp af en muskelbiopsi og ultralydsscanning. Tests og målinger foretages før træningsstart, efter 8 ugers træning og efter 12 ugers træning. 6 måneder efter træningen vil du få tilsendt to spørgeskemaer som afslutning på din deltagelse. Hver testsession forventes af vare ca. 2 timer og foregår på Bispebjerg Hospital.

Lyder projektet som noget du kunne være interesseret at deltage i, og ønsker du at høre mere om projektet samt om du opfylder kriterierne for at kunne indgå som forsøgsperson, bedes du kontakte:

Tilmelding og spørgsmål

Brian Sørensen, Fysioterapeut, PhD-studerende Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital 

Tlf.: 30 91 64 31 

Mail: Brian.soerensen.02@regionh.dk